Allmänt gäller följande

Allmänt gäller föjande.

 • Några saker som är bra att veta.
 • Föreningen är helt ideell och alla måste hjälpa till.
 • Camping säsongen är 1/4 – 30/9.
 • Uppställningstiden är 1/4 – 31/10.
 • Från 1/10 – 31/10. (Kan ej vatten garanteras pga frost risk.)
 • El har vi från och med 1/4 om inget annat sägs.
 • Vattnet kopplas på när det inte är risk för frost.
 • Städning av toaletter hjälps man åt med respektive plats enligt schema.
 • Städning av dusch hjälps man åt med respektive plats enligt schema.
 • Städning av kök hjälps man åt med respektive plats enligt schema.
 • Gemensamma gräsytor (slänten, stranden, runt duschbyggnaden) hjälps man åt med ihop med dom som har städvecka.
 • Om man får förhinder på sin städvecka så får man själv byta. Meddela respektive plats vem man har bytt med.
 • De platser som är vilande eller lediga får vi hjälpas åt med att hålla efter som t.ex. klippa gräset.
 • Städmaterial och rengöringsmedel håller campingen med (sanitetsmedel till toaletterna sköts för sig).
 • Använd återvinningstationen i mesta möjliga mån.
 • Spis, tvättmaskin, mikrovågsugn, strykjärn/bräda finns i köket.
 • På tvättlistan får man sätta upp sig på max 2 tider i rad.
 • Uppsägning av plats skall ske före 31/12 innevarande år skriftligen och nycklar lämnas eller skickas till kassören eller ordförande.
 • Vilande plats (max 1 år) skall meddelas före 31/12 innevarande år skriftligen. Nycklar behålls av medlemmen.
 • Datum för vårstädning meddelas vid det årliga utskicket.
 • Datum för årsmöte meddelas vid det vårliga utskicket och på anslagstavlan.
 • Husdjur ska vara kopplade på campingen.
 • Campingens hemsida är rixocamping.n.nu

 

STYRELSEN.


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.